Nieuwbouw Helvoirt

Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure Bloei

Start verkoop

Woensdag 21 juni tussen 19:00 en 20:00 uur ben je van harte welkom op de projectlocatie in Helvoirt om meer te weten te komen over de woningen van Bloei.

Vanaf wanneer kan je je inschrijven?

Op woensdag 21 juni vanaf 20:00 uur start de online inschrijving en is alle informatie omtrent de 6 hoek- en rijwoningen en de 6 twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar op onze website. Naast de koopsommen en verkooptekeningen vind je onder ‘downloads’ overige relevante verkoopinformatie waaronder de technische omschrijving en de kopers keuzelijst.

Hoe verloopt de verdere procedure?

Vanaf de start van de verkoop is het mogelijk om je definitief in te schrijven voor één of meerdere bouwnummers. Het inschrijfformulier vind je terug in je persoonlijke account. Heb je nog geen account, dan kun je dit aanmaken op de website www.woneninbloei.nl. Inschrijven kan tot en met vrijdag 7 juli a.s. tot 17:00 uur.

Let op: Ook wanneer je eerder jouw voorkeur voor één of meerdere bouwnummers hebt opgegeven geef je bij de start van de verkoop opnieuw door in welke bouwnummers je definitief geïnteresseerd bent.

Wil je je inschrijving aanpassen of wijzigen (bijvoorbeeld omdat je een vergissing in je voorkeuren hebt gemaakt)? Vul het inschrijfformulier op de website dan opnieuw in (vòòr 7 juli 17:00 uur). Wij zullen het laatste formulier hanteren bij de toewijzing. De “oude” inschrijving komt dan te vervallen.

Voorbehouden

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om voorbehouden door te geven. Graag attenderen wij je erop dat de kandidaat met de meest gunstige voorwaarden, de grootste kans heeft om een woning toegewezen te krijgen.

Bouwnummer voorkeuren

Vervolgens vul je de bouwnummers in waar je belangstelling naar uitgaat. We gaan er van uit dat je geïnteresseerd bent in alle bouwnummers die je opgeeft.

Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten van deelname aan de toewijzing.

Toewijzingsprocedure

De sluiting van de inschrijving is op vrijdag 7 juli a.s. tot 17:00 uur. De bekendmaking van de uitkomst van de inschrijvingen en de toewijzing zal plaatsvinden uiterlijk op donderdag 13 juli a.s. waarna de eerste optant een optietermijn van 2 weken verkrijgt om tot een aankoop te komen. Je krijgt van een van de makelaars bericht of een woning aan je is toegewezen.

Reglement verkoopprocedure

 • 1. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
 • 2. Iedere inschrijver is gerechtigd één formulier in te leveren. Toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de door u opgegeven bouwnummer(s). Gelieve bij onderdeel ‘voorkeur bouwnummers’ de bouwnummers op volgorde van uw voorkeur in te vullen. Wij gaan ervan uit dat u voor de niet door u ingevulde bouwnummers geen belangstelling heeft.
 • 3. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Dit houdt in dat uitsluitend de op dit formulier vermelde inschrijver(s) op het opgegeven woonadres eventueel voor een gekozen bouwnummer in aanmerking kan (kunnen) komen. Echtparen/ partners die samen een woning willen kopen dienen het formulier dan ook samen in te vullen. Afzonderlijke inschrijvingen zullen niet worden geaccepteerd c.q. worden beschouwd als één inschrijving.
 • 4. Op de aankoop van de woning rust een zelfbewoningsverplichting. Er kan dus enkel ingeschreven worden door kandidaten die zelf (met zijn of haar eventuele gezinsleden) de woning gaat bewonen.
 • 5. We streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. We wijzen toe aan de meest concrete kandidaten waarbij wordt gestreefd om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen.
 • 6. Voor het succes van Bloei heeft ontwikkelaar het recht om zich bij toewijzing te baseren op de door u ingevulde informatie in dit formulier en deze mee te laten wegen in het bepalen van de volgorde van toewijzing van een bouwnummer waarvoor zich meerdere kandidaten hebben gemeld. De meest geschikte kandidaten zullen per bouwnummer
  worden toegewezen. Wij streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers.
 • 7. Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd. De betrokken makelaar en de ontwikkelaar zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet toewijzen.
 • 8. Formulieren die later binnenkomen dan de eerdergenoemde inschrijftermijn van 7 juli 2023, zullen niet worden meegenomen in de toewijzingsprocedure. Deze inschrijvingen zullen op een reservelijst worden geplaatst.
 • 9. Alle ingeschrevenen ontvangen uiterlijk donderdag 13 juli bericht. Alle kandidaten aan wie een woning is toegewezen worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws (vul s.v.p. meerdere telefoonnummers in, zodat wij u goed kunnen bereiken) of worden hierover per e-mail geïnformeerd. Er wordt dan direct een afspraak ingepland voor een persoonlijk verkoopgesprek met één van de makelaars. In dit persoonlijk gesprek krijg je een toelichting op het project en de woning en wordt je geïnformeerd over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwwoning.
 • 10. Na dit gesprek blijft de woning nog maximaal 2 weken voor je gereserveerd. Dit is de zogenaamde ‘optieperiode’. Binnen deze periode beslis je of je wel of niet tot aankoop overgaat.
 • 11. De kandidaten aan wie geen woning is toegewezen ontvangen daarover een e-mail met de mededeling dat zij reserve kandidaat zijn (voor de bouwnummers die men heeft opgegeven middels het inschrijfformulier). Indien er een kandidaat afvalt wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor de vrijgekomen woning. Wij berichten je in deze e-mail niet op welke plaats je op de reservelijst staat en wat je kansen zijn om alsnog in aanmerking te komen voor een van je woningen van voorkeur.
 • 12. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om vanwege haar moverende redenen een voorlopige toewijzing ongedaan te maken indien zich in het proces van totstandkoming van de definitieve toewijzing/ ondertekening koop-/aannemingsovereenkomst vertraging voortdoet die makelaar/ de ontwikkelaar, mede in het licht van een eerlijke behandeling van overige inschrijvers, niet acceptabel acht.
 • 13. Inschrijven is geheel vrijblijvend. Zowel de inschrijver als verkoper verplichten zich niet tot (ver)koop over te gaan. Partijen kunnen aan de inschrijving door middel van dit formulier geen rechten ontlenen.
 • 14. Na afloop van de onderhavige toewijzingsprocedure c.q. nadat alle inschrijvers zijn benaderd, zullen de alsdan nog beschikbare woningen via de reguliere verkoop worden aangeboden.

Wanneer vervalt de optie?

 • 2 weken na reservering van het bouwnummer
 • Indien je aangeeft niet tot koop van het betreffende bouwnummer over te gaan;
 • Zodra de optie wordt omgezet in een overeenkomst door het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Nog even op een rijtje

 • Woensdag 21 juni 2023:            Start verkoop (schrijf u definitief in)
 • Vrijdag 7 juli 2023 om 17:00:   Sluiting inschrijving
 • Donderdag 13 juli 2023:            Bericht van toewijzing

Nogmaals willen wij met nadruk aangeven dat wij geen verdere uitspraken /correspondentie doen omtrent uitslagen, stand van zaken of huidige posities van kandidaten. Dit om fouten en teleurstellingen te voorkomen. Wij vragen hiervoor jouw begrip.

Wij wensen je veel plezier toe met het doornemen van de website en de brochure. Mocht je nog vragen hebben of nadere informatie wensen dan kun je contact opnemen met AMB Makelaars 073 – 711 37 03 of via nieuwbouw@amb-makelaars.nl.